Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 22 december 2020

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over jou/jij zijnde de opdrachtgever. Ook wordt er gesproken over de opdracht; zijnde het ontwerp op maat. Daarnaast wordt er gesproken over wij/ik of Lyvana Design zijnde de illustrator en uitvoerder van de opdracht.

Logo

Op het eindproduct wordt achterop altijd klein mijn logo of de tekst ‘LyvanaDesign’ vermeld.  Mocht je hier moeite mee hebben, dan denk ik graag met je mee hoe mijn logo het beste in het uiteindelijke ontwerp opgenomen kan worden.

Naamsvermelding

De naam van de illustrator moet altijd op passende wijze worden vermeld in publicaties.

Intellectueel eigendom

Het ontwerp blijft altijd mijn intellectueel eigendom. Ik heb dus ook het recht om deze (of een gedeelte ervan) later nog eens te gebruiken. Ook heb ik het recht om het ontwerp of foto’s ervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden. Ik deel regelmatig foto’s van het ontwerpproces en het eindresultaat via mijn website en op social media. Natuurlijk zal ik erop letten om een eindproduct of foto’s hiervan, niet in z’n geheel te delen voordat jij het zelf in huis hebt.

Veranderingen in de illustraties

Het is niet toegestaan om, zonder mijn toestemming veranderingen aan te (laten) brengen in de illustraties.

Aanleveren

Tijdens de uitwerking van het eindproduct is het belangrijk dat jij ervoor zorgt dat alle teksten en contactgegevens, die je aanlevert ten behoeve van het ontwerp, correct zijn. Ik neem alles letterlijk over en ben niet aansprakelijk voor tekst- en/of taalfouten. Houd er rekening mee dat de kleur van het beeldscherm kan afwijken van de kleur van het uiteindelijke resultaat.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de door Lyvana Design verzonden producten.

Wijzigen of annuleren opdracht

Wanneer er meer werk ontstaat ten gevolge van wijzigingen aan de opdracht door de opdrachtgever, zijn daar mogelijk extra kosten aan verbonden. Deze kosten zal in gezamenlijk overleg worden bepaald.

Wanneer jij de opdracht helaas wilt annuleren zal ik de kosten, die speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening moeten brengen. Het is niet mogelijk om gepersonaliseerde producten of op maat gemaakte ontwerpen te retourneren. Mocht er echt iets mis zijn, dan hoor ik dit graag! Zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen toewerken. De eventuele extra kosten die ontstaan door het maken van aanpassingen vallen altijd voor jouw rekening. Ook alle kosten voor het eventueel herdrukken van het eindproduct zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Betalingen

Betalingen moeten worden voldaan binnen 5 dagen na de besteldatum. Wanneer jij deze betalingsverplichtingen niet nakomt wordt je bestelling geannuleerd.

Privacy

De gegevens die je achterlaat in het contactformulier of aan Lyvana Design verstrekt, worden alleen gebruikt voor het verwerken van de opdracht. Tevens wijs ik erop dat je akkoord gaat met de privacyverklaring zodra er een account aangemaakt wordt. Voor meer informatie over cookies en jouw privacy verwijs ik je door naar de volledige privacyverklaring